היורוסטאר. ממרכז לונדון למרכז פריז בשעתיים וחצי

היורוסטאר. ממרכז לונדון למרכז פריז בשעתיים וחצי

היורוסטאר. ממרכז לונדון למרכז פריז בשעתיים וחצי

היורוסטאר. ממרכז לונדון למרכז פריז בשעתיים וחצי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.