אדם יושב על התחנה של האוברגראונד בלונדון

אדם יושב על התחנה של האוברגראונד בלונדון

אדם יושב על התחנה של האוברגראונד בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.