הכפר הבווארי (Bavarian Village), התשובה הבריטית לאוקטוברפסט

הכפר הבווארי (Bavarian Village), התשובה הבריטית לאוקטוברפסט

הכפר הבווארי (Bavarian Village), התשובה הבריטית לאוקטוברפסט

הכפר הבווארי (Bavarian Village), התשובה הבריטית לאוקטוברפסט

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.