׳בר קרוסלה׳, כי מי צריך סוסים כשיש פאב מסתובב

׳בר קרוסלה׳, כי מי צריך סוסים כשיש פאב מסתובב

׳בר קרוסלה׳, כי מי צריך סוסים כשיש פאב מסתובב

׳בר קרוסלה׳, כי מי צריך סוסים כשיש פאב מסתובב

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.