פטה כבד עם ברנדי ופורט (Findlater’s Chicken Liver Pate finished with Brandy & Port)

פטה כבד עם ברנדי ופורט (Findlater’s Chicken Liver Pate finished with Brandy & Port)

פטה כבד עם ברנדי ופורט (Findlater’s Chicken Liver Pate finished with Brandy & Port)

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.