נוף שכיח ב״ביר מייל״ של ברמונדסי, מדרום לנהר התמזה

נוף שכיח ב״ביר מייל״ של ברמונדסי, מדרום לנהר התמזה

נוף שכיח ב״ביר מייל״ של ברמונדסי, מדרום לנהר התמזה

נוף שכיח ב״ביר מייל״ של ברמונדסי, מדרום לנהר התמזה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.