בליני אפרסקים ותותים טריים, לצד כפתור השמפניה המדובר

בליני אפרסקים ותותים טריים, לצד כפתור השמפניה המדובר

בליני אפרסקים ותותים טריים, לצד כפתור השמפניה המדובר

בליני אפרסקים ותותים טריים, לצד כפתור השמפניה המדובר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.