גשר קליפטון הנודע בזמן פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי

גשר קליפטון הנודע בזמן פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי

גשר קליפטון הנודע בזמן פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי

גשר קליפטון הנודע בזמן פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.