הירידה ל׳אולם הכרטיסים׳ של קהוטס (שהוא בתכלס אזור שמירת החפצים)

הירידה ל׳אולם הכרטיסים׳ של קהוטס (שהוא בתכלס אזור שמירת החפצים)

הירידה ל׳אולם הכרטיסים׳ של קהוטס (שהוא בתכלס אזור שמירת החפצים)

הירידה ל׳אולם הכרטיסים׳ של קהוטס (שהוא בתכלס אזור שמירת החפצים)

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.