״שווארמה״ כבש לצד מח עצם וצנימי קובנה

״שווארמה״ כבש לצד מח עצם וצנימי קובנה

״שווארמה״ כבש לצד מח עצם וצנימי קובנה

״שווארמה״ כבש לצד מח עצם וצנימי קובנה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.