כל פארק בצבע. אגם בפארק קריסטל פאלאס

כל פארק בצבע. אגם בפארק קריסטל פאלאס

כל פארק בצבע. אגם בפארק קריסטל פאלאס

כל פארק בצבע. אגם בפארק קריסטל פאלאס

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.