בכל עשר שניות בממוצע עוברת סירה עם אנשים שיושבים ושותים

בכל עשר שניות בממוצע עוברת סירה עם אנשים שיושבים ושותים

בכל עשר שניות בממוצע עוברת סירה עם אנשים שיושבים ושותים

בכל עשר שניות בממוצע עוברת סירה עם אנשים שיושבים ושותים

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.