להשקיף מלמעלה על החוף הבריטי הדרומי. מגדל התצפית British Airways 360

להשקיף מלמעלה על החוף הבריטי הדרומי. מגדל התצפית British Airways 360

להשקיף מלמעלה על החוף הבריטי הדרומי. מגדל התצפית British Airways 360

להשקיף מלמעלה על החוף הבריטי הדרומי. מגדל התצפית British Airways 360

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.