כמעט נמס בפה. הפילה ב״דסימו״ אל מול הגריל המרנין של המסעדה

כמעט נמס בפה. הפילה ב״דסימו״ אל מול הגריל המרנין של המסעדה

כמעט נמס בפה. הפילה ב״דסימו״ אל מול הגריל המרנין של המסעדה

כמעט נמס בפה. הפילה ב״דסימו״ אל מול הגריל המרנין של המסעדה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.