שוב הקדאיף, לצד פרפה חלווה עם טחינה ותמרים, שהיה מרענן באופן מפתיע

שוב הקדאיף, לצד פרפה חלווה עם טחינה ותמרים, שהיה מרענן באופן מפתיע

שוב הקדאיף, לצד פרפה חלווה עם טחינה ותמרים, שהיה מרענן באופן מפתיע

שוב הקדאיף, לצד פרפה חלווה עם טחינה ותמרים, שהיה מרענן באופן מפתיע

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.