כריך הצלופח המעושן כבר קיבל מעמד מיתולוגי בסצנת המסעדות של לונדון

כריך הצלופח המעושן כבר קיבל מעמד מיתולוגי בסצנת המסעדות של לונדון

כריך הצלופח המעושן כבר קיבל מעמד מיתולוגי בסצנת המסעדות של לונדון

כריך הצלופח המעושן כבר קיבל מעמד מיתולוגי בסצנת המסעדות של לונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.