יותר מ-26 אלף אבנים. המקדש ההודי בניסדן שבצפון מערב לונדון

יותר מ-26 אלף אבנים. המקדש ההודי בניסדן שבצפון מערב לונדון

יותר מ-26 אלף אבנים. המקדש ההודי בניסדן שבצפון מערב לונדון

יותר מ-26 אלף אבנים. המקדש ההודי בניסדן שבצפון מערב לונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.