כל המי ומי, כולל להקת ״המי״ הופיעו כאן. רויאל אלברט הול

כל המי ומי, כולל להקת ״המי״ הופיעו כאן. רויאל אלברט הול

כל המי ומי, כולל להקת ״המי״ הופיעו כאן. רויאל אלברט הול

כל המי ומי, כולל להקת ״המי״ הופיעו כאן. רויאל אלברט הול

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.