השטח של לונדון על גבי השטח של העיר ניו-יורק (ימין) והשטח של פריז (שמאל)

השטח של לונדון על גבי השטח של העיר ניו-יורק (ימין) והשטח של פריז (שמאל)

השטח של לונדון על גבי השטח של העיר ניו-יורק (ימין) והשטח של פריז (שמאל)

השטח של לונדון על גבי השטח של העיר ניו-יורק (ימין) והשטח של פריז (שמאל)

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.