נואם לובש דגל בריטניה ומדים מדבר עם קהל בהייד פארק בלונדון

נואם לובש דגל בריטניה ומדים מדבר עם קהל בהייד פארק בלונדון

נואם לובש דגל בריטניה ומדים מדבר עם קהל בהייד פארק בלונדון

נואם לובש דגל בריטניה ומדים מדבר עם קהל בהייד פארק בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.