אחד מהעצים העתיקים בפארק קלסי

אחד מהעצים העתיקים בפארק קלסי

אחד מהעצים העתיקים בפארק קלסי

אחד מהעצים העתיקים בפארק קלסי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.