ציפור מרנינה שפגשתי על גדת הנחל בפארק קלסי

ציפור מרנינה שפגשתי על גדת הנחל בפארק קלסי

ציפור מרנינה שפגשתי על גדת הנחל בפארק קלסי

ציפור מרנינה שפגשתי על גדת הנחל בפארק קלסי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.