למה עשיתי את זה לעצמי?!

למה עשיתי את זה לעצמי?!

למה עשיתי את זה לעצמי?!

למה עשיתי את זה לעצמי?!

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.