עד שהבאתם יציאה כמו גלידת יסמין, למה לשלב בה טעם כל כך דומיננטי?

עד שהבאתם יציאה כמו גלידת יסמין, למה לשלב בה טעם כל כך דומיננטי?

עד שהבאתם יציאה כמו גלידת יסמין, למה לשלב בה טעם כל כך דומיננטי?

עד שהבאתם יציאה כמו גלידת יסמין, למה לשלב בה טעם כל כך דומיננטי?

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.