שיחוק חרפרף. ״צלעות״ תירס בתיבול קובני

שיחוק חרפרף. ״צלעות״ תירס בתיבול קובני

שיחוק חרפרף. ״צלעות״ תירס בתיבול קובני

שיחוק חרפרף. ״צלעות״ תירס בתיבול קובני

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.