כיכר לסטר – בצד שמאל קולנוע אודאון

כיכר לסטר - בצד שמאל קולנוע אודאון

כיכר לסטר – בצד שמאל קולנוע אודאון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.