מטוס מסרשמדיט בתצוגה במוזיאון חיל האוויר המלכותי בלונדון

מטוס מסרשמדיט בתצוגה במוזיאון חיל האוויר המלכותי בלונדון

מטוס מסרשמדיט בתצוגה במוזיאון חיל האוויר המלכותי בלונדון

מטוס מסרשמדיט בתצוגה במוזיאון חיל האוויר המלכותי בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.