travel-card-אויסטר – כרטיס הנסיעה בתחבורה ציבורית בלונדון

אויסטר - כרטיס הנסיעה בתחבורה ציבורית בלונדון

אויסטר – כרטיס הנסיעה בתחבורה ציבורית בלונדון

אויסטר – כרטיס הנסיעה בתחבורה ציבורית בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.