מימין עוגת קרפים-מאצ׳ה. משמאל מאצ׳ה טירמיסו

מימין עוגת קרפים-מאצ׳ה. משמאל מאצ׳ה טירמיסו

מימין עוגת קרפים-מאצ׳ה. משמאל מאצ׳ה טירמיסו

מימין עוגת קרפים-מאצ׳ה. משמאל מאצ׳ה טירמיסו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.