משמאל עבדכם הנאמן מקציף מאצ׳ה על הבוקר. מימין כוס מאצ׳ה לאטה עם חלב מרוכז במרפסת ביום לונדוני שמשי

משמאל עבדכם הנאמן מקציף מאצ׳ה על הבוקר. מימין כוס מאצ׳ה לאטה עם חלב מרוכז במרפסת ביום לונדוני שמשי

משמאל עבדכם הנאמן מקציף מאצ׳ה על הבוקר. מימין כוס מאצ׳ה לאטה עם חלב מרוכז במרפסת ביום לונדוני שמשי

משמאל עבדכם הנאמן מקציף מאצ׳ה על הבוקר. מימין כוס מאצ׳ה לאטה עם חלב מרוכז במרפסת ביום לונדוני שמשי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.