היתכן נווה מדבר של שווארמה ישראלית בלב השממה הלונדונית?

היתכן נווה מדבר של שווארמה ישראלית בלב השממה הלונדונית?

היתכן נווה מדבר של שווארמה ישראלית בלב השממה הלונדונית?

היתכן נווה מדבר של שווארמה ישראלית בלב השממה הלונדונית?

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.