הציור בכניסה ל״מזל״, של האמן הישראלי בנצי ברופמן

הציור בכניסה ל״מזל״, של האמן הישראלי בנצי ברופמן

הציור בכניסה ל״מזל״, של האמן הישראלי בנצי ברופמן

הציור בכניסה ל״מזל״, של האמן הישראלי בנצי ברופמן

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.