פוטנציאל גדול, ביצוע סביר פלוס. חצילונים במילוי אורז, חומוס ועגבניות בבישול איטי

פוטנציאל גדול, ביצוע סביר פלוס. חצילונים במילוי אורז, חומוס ועגבניות בבישול איטי

פוטנציאל גדול, ביצוע סביר פלוס. חצילונים במילוי אורז, חומוס ועגבניות בבישול איטי

פוטנציאל גדול, ביצוע סביר פלוס. חצילונים במילוי אורז, חומוס ועגבניות בבישול איטי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.