האותיות מספקות מעין ״טלפורטר״ שזורק את הצופה לעולם אחר

האותיות מספקות מעין ״טלפורטר״ שזורק את הצופה לעולם אחר

האותיות הן מעין ״טלפורטר״ שזורק את הצופה לעולם אחר

האותיות מספקות מעין ״טלפורטר״ שזורק את הצופה לעולם אחר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.