עורבים, מלחמה ושדה קרב. ציור של ״אונלי״ בשורדיץ׳ מהשנה שעברה

עורבים, מלחמה ושדה קרב. ציור של ״אונלי״ בשורדיץ׳ מהשנה שעברה

עורבים, מלחמה ושדה קרב. ציור של ״אונלי״ בשורדיץ׳ מהשנה שעברה

עורבים, מלחמה ושדה קרב. ציור של ״אונלי״ בשורדיץ׳ מהשנה שעברה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.