מעולה, רק אזהרה: חריף אש! סוּיה (Suya) בקר ניגרית

מעולה, רק אזהרה: חריף אש! סוּיה (Suya) בקר ניגרית

מעולה, רק אזהרה: חריף אש! סוּיה (Suya) בקר ניגרית

מעולה, רק אזהרה: חריף אש! סוּיה (Suya) בקר ניגרית

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.