קנקן פימ'ז בחצר בירה לצד דוכן פימ'ז ביום קיצי בבורו מרקט

קנקן פימ'ז בחצר בירה לצד דוכן פימ'ז ביום קיצי בבורו מרקט

קנקן פימ'ז בחצר בירה לצד דוכן פימ'ז ביום קיצי בבורו מרקט

קנקן פימ'ז בחצר בירה לצד דוכן פימ'ז ביום קיצי בבורו מרקט

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.