הדברים שאנחנו הישראלים שגרים כאן הכי מתגעגעים אליהם. ״פיתה״

הדברים שאנחנו הישראלים שגרים כאן הכי מתגעגעים אליהם. ״פיתה״

הדברים שאנחנו הישראלים שגרים כאן הכי מתגעגעים אליהם. ״פיתה״

הדברים שאנחנו הישראלים שגרים כאן הכי מתגעגעים אליהם. ״פיתה״

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.