מרגיז שאין מרגז בכל מקום מרגזי בלונדון, אבל זה מתחיל להשתנות

מרגיז שאין מרגז בכל מקום מרגזי בלונדון, אבל זה מתחיל להשתנות

מרגיז שאין מרגז בכל מקום מרגזי בלונדון, אבל זה מתחיל להשתנות

מרגיז שאין מרגז בכל מקום מרגזי בלונדון, אבל זה מתחיל להשתנות

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.