פלאפל חום כהה מבחוץ וירוק עמוק מבפנים, כהלכתו

פלאפל חום כהה מבחוץ וירוק עמוק מבפנים, כהלכתו

פלאפל חום כהה מבחוץ וירוק עמוק מבפנים, כהלכתו

פלאפל חום כהה מבחוץ וירוק עמוק מבפנים, כהלכתו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.