תתארו לכם עולם יפה עם מגש כזה בטיסה

תתארו לכם עולם יפה עם מגש כזה בטיסה

תתארו לכם עולם יפה עם מגש כזה בטיסה

תתארו לכם עולם יפה עם מגש כזה בטיסה

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.