או שיהיה טעם שמימי, או שנרגיש את החתיכות של פירות הים, בחיאת…

או שיהיה טעם שמימי, או שנרגיש את החתיכות של פירות הים, בחיאת...

או שיהיה טעם שמימי, או שנרגיש את החתיכות של פירות הים, בחיאת…

או שיהיה טעם שמימי, או שנרגיש את החתיכות של פירות הים, בחיאת…

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.