יצירה ענקית של 16 אמני רחוב שונים. הבניין ברחובות King John Court ו-New Inn Yard

יצירה ענקית של 16 אמני רחוב שונים. הבניין ברחובות King John Court ו-New Inn Yard

יצירה ענקית של 16 אמני רחוב שונים. הבניין ברחובות King John Court ו-New Inn Yard

יצירה ענקית של 16 אמני רחוב שונים. הבניין ברחובות King John Court ו-New Inn Yard

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.