מחווה לתושבי השכונה צ׳ארלס וקרול ברנס ברחוב Bacon

מחווה לתושבי השכונה צ׳ארלס וקרול ברנס ברחוב Bacon

מחווה לתושבי השכונה צ׳ארלס וקרול ברנס ברחוב Bacon

מחווה לתושבי השכונה צ׳ארלס וקרול ברנס ברחוב Bacon

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.