׳האיש הבודד והענן׳. סדרת ציורי הקיר של אנדרה גולה ברחוב Rivington

׳האיש הבודד והענן׳. סדרת ציורי הקיר של אנדרה גולה ברחוב Rivington

׳האיש הבודד והענן׳. סדרת ציורי הקיר של אנדרה גולה ברחוב Rivington

׳האיש הבודד והענן׳. סדרת ציורי הקיר של אנדרה גולה ברחוב Rivington

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.