מהמקומות היחידים במרכז לונדון שמגישים קפה שישראלים אוהבים. Bar Italia

מהמקומות היחידים במרכז לונדון שמגישים קפה שישראלים אוהבים. Bar Italia

מהמקומות היחידים במרכז לונדון שמגישים קפה שישראלים אוהבים. Bar Italia

מהמקומות היחידים במרכז לונדון שמגישים קפה שישראלים אוהבים. Bar Italia

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.