כמה זעירה, ככה עמוסה. רחוב קרנבי בסוהו

כמה זעירה, ככה עמוסה. רחוב קרנבי בסוהו

כמה זעירה, ככה עמוסה. רחוב קרנבי בסוהו

כמה זעירה, ככה עמוסה. רחוב קרנבי בסוהו

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.