90% מהסטילטון נשארות בבריטניה. דוכן סטילטון וגבינות כחולות במחלבת ׳ניל׳ז יארד׳

90% מהסטילטון נשארות בבריטניה. דוכן סטילטון וגבינות כחולות במחלבת ׳ניל׳ז יארד׳

90% מהסטילטון נשארות בבריטניה. דוכן סטילטון וגבינות כחולות במחלבת ׳ניל׳ז יארד׳

90% מהסטילטון נשארות בבריטניה. דוכן סטילטון וגבינות כחולות במחלבת ׳ניל׳ז יארד׳

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.