פסל מואי מאיי הפסחא, שנחשב לאחד הפריטים מהמוזיאון הבריטי שנמצאים במחלוקת

פסל מואי מאיי הפסחא, שנחשב לאחד הפריטים מהמוזיאון הבריטי שנמצאים במחלוקת

פסל מואי מאיי הפסחא, שנחשב לאחד הפריטים מהמוזיאון הבריטי שנמצאים במחלוקת

פסל מואי מאיי הפסחא, שנחשב לאחד הפריטים מהמוזיאון הבריטי שנמצאים במחלוקת

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.