פריט מתוך האוסף המצרי העצום במוזיאון הבריטי

פריט מתוך האוסף המצרי העצום במוזיאון הבריטי

פריט מתוך האוסף המצרי העצום במוזיאון הבריטי

פריט מתוך האוסף המצרי העצום במוזיאון הבריטי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.